•    Dəmir qapılar evinizin təhlükəsizləyini tam təmin edir
•    Dəmir qapıları istənilən ölçüdə əldə edə bilərsiniz
•    Qapılarımızın çərçivə və açılan hissələrində 2mm DKP vərəqdən istifadə olunur
•    İç hissəsində 2.5 mm dəmir vərəq və 50 mm qalınlıqda səsdən,isti və soyuqdan qorunmaq üçün penoplastdan istifadə olunur

•    Qanadın iç və çöl tərəfindən 10 mm  2 ədəd      MDF qoyulur və MDF istənilən rəngdə olur

•    Dəmir qapılarımızda mərkəzi kilitdən istifadə olunur